GDPR - Persondatapolitik

Databeskyttelse ved tilbudsgivning

Som en del af tilbudsgivningen af det fremsendte udbudsmateriale behandler vi en række personoplysninger. I overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen giver vi hermed relevante oplysninger vedrørende denne behandling.

Formål med databehandlingen: Vi behandler dine personoplysninger med det formål at udarbejde og afgive tilbud. Det er vigtigt at understrege, at vi kun behandler almindelige oplysninger om dig.

Juridisk grundlag for behandling: Behandlingen finder sted i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, da behandlingen af oplysninger er nødvendig for tilbudsprocessen. Derudover sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, da den er nødvendig for gennemførelsen af opgaven for dig.

Modtagere af personoplysninger: Dine personoplysninger kan blive videregivet til underentreprenører, offentlige myndigheder eller andre interessenter, hvis det er nødvendigt for at realisere aftalen med dig.

Opbevaringsperiode: Opbevaringsperioden afhænger af udfaldet af tilbudsprocessen. Hvis vi ikke får opgaven, slettes oplysningerne efter seks måneder. Får vi opgaven, vil oplysningerne som udgangspunkt blive arkiveret i op til fem år.

Dine rettigheder: I henhold til databeskyttelsesforordningen har du følgende rettigheder vedrørende de personoplysninger, [Dit Virksomhedsnavn] behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse)
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet

Yderligere oplysninger om dine rettigheder findes i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Du har også mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Weisleder Nedrivning A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Læs mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Er det tid til ferie?